Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Viešųjų pirkimų konsultacijos

Viešųjų pirkimų konsultacijos

Viešieji pirkimai – vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų. Siekiant sėkmingai įgyvendinti iš įvairių Europos Sąjungos finansinės paramos instrumentų finansuojamus projektus, būtina tinkamai ir laikantis galiojančių LR teisės aktų reikalavimų atlikti viešuosius projekto pirkimus. Įgyvendinančiosios institucijos projektų vykdytojams kompensuoja ir (arba) apmoka tik išlaidas, patirtas pagal sutartis, sudarytas po tinkamai atliktų viešųjų pirkimų.


Teikiame šias paslaugas perkančiosioms ir neperkančiosioms organizacijoms, vykdančioms viešuosius pirkimus:

 • viešųjų pirkimų dokumentacijos (skelbimų, kvietimų, techninių užduočių ir kt.) rengimas;
 • viešųjų pirkimų dokumentacijos derinimas su atsakingomis institucijomis;
 • pasiūlymų ekspertinis vertinimas;
 • atsakymų į dalyvių užklausas projektų rengimas;
 • sutarčių projektų rengimas;
 • konsultacijos pirkimo būdo pasirinkimo klausimais;
 • konsultacijos pasiūlymų vertinimo kriterijų pasirinkimo klausimais;
 • kitos teisinės konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais.

Dirbame su šiais viešųjų pirkimų būdais:

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo būdai visais atvejais:

 • atviras konkursas;
 • ribotas konkursas;
 • konkurencinis dialogas;
 • derybos: skelbiamos ir neskelbiamos.

Supaprastinti viešieji pirkimai:

 • supaprastinto atviro konkurso;
 • supaprastinto riboto konkurso;
 • supaprastintų skelbiamų derybų;
 • supaprastinto konkurencinio dialogo;
 • supaprastinto atviro projekto konkurso;
 • supaprastinto riboto projekto konkurso;
 • apklausos.

Laikomės šių reglamentuojančių dokumentų reikalavimų:

 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktualios redakcijos).
 • Kiekvienam klientui individualiai – Perkančiosios organizacijos patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių.
 • Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos).
 • Kitų aktualių teisės aktų ir (arba) rekomentacijų.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau