Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Viešajam sektoriui

Viešajam sektoriui

Ar ryšys su gyventojais, rinkėjais ir klientais yra svarbi Jūsų darbo ir sėkmės dalis?

Tirdami visuomenės ar atskirų jos grupių nuomonės tendencijas, jų požiūrį į aktualias visuomenines problemas,valstybinės ar regioninės politikos klausimus, siekiame tikslo - būti laidininku tarp Užsakovo ir Visuomenės, rasti problemines sritis, būtinus pokyčius, veiksmus gerinti šalies, regiono, miesto, viešojo sektoriaus darbą.


Tirdami visuomenės požiūrį į teisines normas, politines preferencijas sudarome rinkėjo, pasirenkančio tam tikras politines jėgas ir potencialaus kliento "portretą".


Išsiaiškindami vartotojų poreikius, tiriame jų požiūrį į teikiamas viešąsias paslaugas, veiklos trūkumus, pateikdami esamos veiklos plėtojimo, naujų paslaugų vystymo bei paslaugų gerinimo sprendimus.


Statistinių duomenų rinkimu padedame įvertinti tam tikrų veiklos sričių, namų ūkių struktūrinius pokyčius vystymosi tendencijas.


Viešindami Jūsų teikiamas paslaugas ar produktus susiejame Jūsų įmonės vardą su sėkmingai vykdomais projektais ar renginiais.


Užtikrindami nepertraukiamą aplinkos stebėjimą vaizdo kameromis, siekiame užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams.


Rengdami paraiškas ES paramai gauti, administruodami Jūsų ES projektą nuo pradžios iki galo, siekiame pagrindinio tikslo- sėkmingo visų suplanuotų rezultatų įgyvendinimo.

Kodėl verta bendradarbiauti su mumis?

 • Įgyvendinate 91 straipsnio reikalavimus, įpareigojančius valstybines įmones 5% pirkimų skirti socialinėms įmonėms.
 • Perimate mūsų patirtį, įgytą dirbant su savivaldybėmis, politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis;
 • Galite pasirinkti iš paslaugų spektro, pritaikyto viešojo sektoriaus poreikiams;
 • Gaunate profesionalias konsultacijas visais viešinimo, ES projektų administravimo, viešosios nuomonės tyrimų ir gyventojų aptarnavimo klausimais.

Paslaugos viešajam sektoriui

Apklausos

Apklausos

Jūs turite daugybę klausimų – mes žinome, kaip juos paklausti ir kaip susisteminti atsakymus.

Skaityti plačiau

Tyrimai

Tyrimai

Jūs turite idėjas ir sumanymus – mes žinome, kaip juos pagrįsti skaičiais ir faktais.

Skaityti plačiau

Viešinimas

Viešinimas

Mes žinome, kaip papasakoti Jūsų sėkmės istoriją ir atkreipti visuomenės dėmesį į Jus.

Skaityti plačiau

Jus domintų:

 • Reklamos gamyba, Spauda
 • Informaciniai stendai, lentos
 • Straipsniai žiniasklaidoje
 • Renginių organizavimas
 • Internetiniai puslapiai

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas

Ar galima 25 % sumažinti nusikalstamumą nedidinant policijos ar apsaugos tarnybų pajėgų?

Skaityti plačiau

Jus domintų:

 • Nenutrūkstamas vaizdo stebėjimas monitoriuose;
 • Nusikaltimų ir viešosios tvarkos pažeidimų fiksavimas;
 • Informacijos perdavimas policijai ir saugos tarnyboms;
 • Vaizdinių įrodymų pateikimas.

ES projektų administravimas

ES projektų administravimas

Kaip ES lėšos galėtų padėti Jūsų įmonei, organizacijai ar įstaigai plėtoti savo veiklą ar pradėti naujas iniciatyvas?

Skaityti plačiau

Jus domintų:

 • Projekto rengimas
 • Dokumentų pateikimas
 • Administravimas
 • Viešinimas

UAB „Eurotela“ 2015-2016 pagrindiniai laimėjimai viešajame sektoriuje:

2016 metai:

 • Valstybinė įmonė „Regitra“:
  „Asmenų pasitenkinimo „Regitros“ teikiamomis paslaugomis indekso tyrimas“.
 • Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras:
  „Projekto „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimo“ administravimo paslauga“.
 • Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas:
  „Sociologinio tyrimo paslauga – „Lankomosios priežiūros darbuotojų anketinė apklausa“.
 • Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas:
  „Sociologinio tyrimo paslauga – „Asmenų, neformaliai globojančių pagyvenusius asmenis namuose, nuomonės kokybinis tyrimas“.
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas:
  „Tyrimo „Tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp suaugusiųjų Lietuvos gyventojų, jų požiūris į tabakao, alkoholio ir narkomanijos prevencijos priemonių efektyvumą“ atliko paslauga“.
 • Panevėžio miesto savivaldybė:
  „Investicijų projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ parengimas.
 • VŠĮ Kauno technologijos universitetas:
  „Tarptautinės socialinio tyrimo (ISSP) vykdomos 2016 m. Lietuvoje lauko tyrimo atlikimo paslaugos“.
 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:
  „Nacionalinis reprezentatyvus Lietuvos visuomenės nuomonės kiekybinis tyrimas, kuriuo nustatomas Inspekcijos teikiamų paslaugų gavėjų požiūris į Inspekcijos teikiamas paslaugas ir apskaičiuojamas pasitenkinimo Inspekcijos teikiamos administracinėmis ir viešomis paslaugomis indeksas“.
 • Neringos miesto vietos veiklos grupė:
  „Neringos miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimo paslaugos“.

2015 metai:

 • Lietuvos statistikos departamentas:
  „Klausėjų paslaugų gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniam tyrimui“
 • Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika:
  „Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ administravimo paslaugos“.
 • Valstybinė įstaiga Lietuvos oro uostai:
  „VĮ Lietuvos oro uostų filialų Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų keleivių segmentavimo tyrimas“
 • Lietuvos statistikos departamentas:
  „Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus statistiniam tyrimui“
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas:
  „Straipsnių rengimo ir publikavimo paslauga“
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija:
  „Vilniaus miesto lankytojų apklausa“
 • Lietuvos statistikos departamentas:
  „Klausėjų paslaugų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistiniams tyrimui“.
 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba:
  „Judriojo ir fiksuotojo ryšio tinklais teikiamų paslaugų pakeičiamumo apklausą ir duomenų perdavimo paslaugų prieinamumo ir kokybės apklausą“
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracija:
  Projekto „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotakų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. bei Nemano mieste“ viešinimo paslaugos.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija:
  „Pacientų pasitenkinimo viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje tyrimo atlikimo paslauga“.
 • Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos:
  Projekto „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“ viešinimo paslauga.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau