Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Verslo planai

Verslo planai

Verslo planas nustato konkrečios veiklos tvarkymo metodus tam tikram laikotarpiui ateityje. Verslo plane yra pagrindžiama verslo idėja, nurodomi strateginiai verslo tikslai, identifikuojamos plėtrą apsunkinančios problemos, apibrėžiami plėtros prioritetai, įvertinami turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, nustatomas efektyviausias jų naudojimo būdas, nustatoma rizika ir jos valdymo metodai, nurodomas reikalingas lėšų kiekis verslo pradžiai ar plėtrai, numatomi finansavimo šaltiniai ir kt. Ypatingas dėmesys yra skiriamas strateginių tikslų formavimui, finansinei analizei ir prognozėms (veiklos scenarijų modeliavimai), rinkos analizei ir tyrimams.


Teikiame šias verslo planų rengimo paslaugas:

 • pilnas verslo plano paruošimas:

Atliekame pilną verslo plano paruošimą pagal kliento pateikiamą verslo idėją. Atliekame visus reikalingus tyrimus, surenkame ir apibendriname rinkos informaciją, t.y. atliekame rinkos analizę, atliekame visų verslo plano dalių aprašymą, vertinimą, kokybės ir atitikimo kredito institucijų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimams užtikrinimą bei kitus reikalingus darbus.


 • konsultacijos verslo plano ruošimo klausimais:

Klientui nusprendus verslo planą ruošti pačiam, neretai susiduriama su tam tikrais specifiniais klausimais ar verslo planų ruošimui būtinų žinių bei patirties stoka, todėl mes esame pasiryžę atsakyti į visus klientams rūpimus klausimus, patarti bei suteikti konsultacijas dėl konkrečių verslo plano dalių ruošimo ar verslo sprendimų. Taip pat atliekame kokybės užtikrinimo procedūras viso verslo plano ruošimo metu taip, kad galutinis rezultatas atitiktų kredito institucijų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimus.


 • verslo plano paruošimas naudojant kliento duomenis:

Dalis klientų jau turi pagrindinius verslo plano duomenis, yra atlikę visus pagrindinius tyrimus bei pagrindinius finansinius skaičiavimus ir prognozes. Šiuos duomenis galime sujungti į vientisą ir nuoseklų verslo planą, patikrinti duomenų realistiškumą, verslo plano atitikimą kredito institucijų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimams.


 • verslo plano įvertinimas:

Klientams, kurie jau turi paruošę verslo planą, siūlome atlikti parengto verslo plano įvertinimą. Mūsų įmonės specialistai atliks objektyvų ir nešališką verslo plano kokybės įvertinimą, atitikimo bankų, ES struktūrinių fondų ar užsienio investuotojų reikalavimams vertinimą.


Verslo planas rengiamas siekiant šių tikslų:

 • Verslo planas banko paskolai, ilgalaikiam kreditui gauti.
 • Verslo planas valstybės remiamam kreditui gauti.
 • Verslo planas kreditui, skirtam apyvartinio kapitalo finansavimui, apyvartinių lėšų papildymui, gauti.
 • Verslo planas mikrokreditui iš banko ar kitos kredito institucijos gauti.
 • Verslo planas verslo steigimui ar plėtrai.
 • Verslo planas ES paramai gauti.
 • Verslo planas investuotojams pritraukti.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau