Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Strategijos

Strategijos

Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiekti institucijos ar politikos tikslus. Rengiant strateginį planą, nustatomi esami privalumai, identifikuojamos plėtrą apsunkinančios problemos, apibrėžiami plėtros prioritetai, įvertinami turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, nustatomas efektyviausias jų naudojimo būdas.


Strateginio (plėtros, veiklos) plano parengimas apima:

  • Informacijos apie planą rengiančią organizaciją surinkimą ir susisteminimą.
  • Svarbiausių plėtros problemų bei plėtros veiksnių (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) nustatymą.
  • Ilgojo laikotarpio plėtros vizijos suformulavimą.
  • Prioritetų, tikslų, uždavinių išdėstymą.
  • Svarbiausių priemonių bei projektų plėtros strategijai įgyvendinti identifikavimą.
  • Veiksmų plano, siekiant pritraukti lėšas prioritetiniams projektams finansuoti, sudarymą.
  • Strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo sistemos aprašymą.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau