Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Paraiškų rengimas

Paraiškų rengimas

Siekiant pasinaudoti ES fondų, Lietuvos ir (arba) užsienio valstybių paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei pritraukti Lietuvos ir (arba) užsienio investicijas, būtina:


 • apibrėžti projekto idėją,
 • suformuluoti projekto tikslus ir uždavinius,
 • nustatyti ir pagrįsti investicijų apimtį ir poreikį,
 • tinkamai parinkti finansavimo šaltinius,
 • įvertinti idėjos atitiktį finansavimo šaltinio reikalavimams,
 • įvertinti projekto organizacijos atitiktį finansavimo šaltinio reikalavimams,
 • suplanuoti biudžetą, įgyvendinimo terminus,
 • įvertinti žmogiškųjų išteklių resursus ir poreikį,
 • įvertinti išorinių resursų poreikį ir suplanuoti jų pritraukimą/ įsigijimą,
 • parengti projektinę dokumentaciją,
 • ir atlikti eilę kitų veiksmų, būtinų tam, kad projektas pritrauktų finansavimą.

Siekiame savo klientams suteikti pilną projektų rengimo paslaugų kompleksą, dalyvaujame visuose projektų rengimo etapuose, atstovaujame klientų interesus susijusiose institucijose – taip užtikriname greitą ir nepertraukiamą paslaugų teikimą, aiškią atsakomybę už paslaugų rezultatus, aukštą paslaugų kokybę.


Projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos paprastai apima:

 • projektinio pasiūlymo, projekto aprašo ir pan. parengimą;
 • paraiškos paramai gauti parengimą;
 • priklausomai nuo poreikio – investicijų projekto, verslo plano, galimybių studijos, veiklos aprašo, preliminaraus projekto, energijos suvartojimo audito ir kt. parengimą;
 • sąmatinių skaičiavimų atlikimą, komercinių pasiūlymų surinkimą;
 • paraiškos/ kitos dokumentacijos sukomplektavimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms;
 • kliento interesų atstovavimą;
 • ir kt.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau