Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

NaujienosNaujienos

Įsidarbinti neįgaliesiems trukdo vyraujantys stereotipai

11.09  "Eurotela" spaudoje

2010-ieji yra paskelbti kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Viena iš labiausiai atskirtų socialinių grupių – neįgalieji. Ši socialinė grupė paprastai turi menką išsilavinimą ir neturi arba prarado profesinę klasifikaciją. Juos būtina skatinti dirbti, remti ir rengti įvairiais  pagrindinio išsilavinimo ir profesinio rengimo programas, taip palengvinant jų integraciją į visuomenę bei mažinant socialinę atskirtį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2009 m. Lietuvoje gyveno  269 tūkst. neįgalūs asmenys, kurie gavo netekto darbingumo pensijas ar išmokas.  Iš jų tik kas dešimtas neįgalusis buvo įsidarbinęs. Tuo tarpu kitose Europos ir Skandinavijos šalyse neįgaliųjų įsidarbinimas siekia iki 30 proc. Kokios priežastys trukdo tokią pačią statistiką išvysti ir Lietuvoje?

Galima būtų įvardinti dvi šios liūdnos padėties priežastis: stereotipas, kad neįgaliojo poreikiai yra visiškai kitokie nei sveikojo žmogaus; valstybė neįvertina neįgaliųjų užimtumo  sukuriamos naudos.

Neįgaliesiems darbas įmonėje suteikia galimybę ne tik save išlaikyti, bet ir būti bendruomenės dalimi, susirasti draugų, bendrauti su kitais žmonėmis, išbandyti ir įgauti naujus įgūdžius. Socialinės įmonės „Eurotela“ savininkas Nerijus Briedis pažymi kad yra labai mažai sričių, kuriose neįgalieji negali dirbti, pvz.,  alkoholio ir tabako pramonėje.

Kaip rodo keli N. Briedžio pateikti pavyzdžiai, neįgaliųjų įdarbinimas neturi ribų:  Norvegijoje dirba aklas policininkas, kuris puikiai skiria garsus ir tiria garso įrašus. Lietuvoje, Mažeikiuose, jaunuolis, kuris nevaldo rankų, kompiuteriu dirba kojomis ir yra puikus IT specialistas. „Rimi Lietuva“ savo įmonėje įdarbino kurčiuosius.

Klaipėdoje neįgalieji kurį laiką stebėjo vaizdo kameras. Tokiu būdų buvo pastebėta 20 proc. daugiau nusikaltimų, o policininkai galėjo daugiau laiko skirti savo tiesioginiam darbui. Kaune prie stebėjimo kamerų ir dabar darbuojasi dvylika neįgaliųjų. Juk net ir neįgalieji, sėdintys vežimėlyje, gali stebėti kameras, dirbti biure ar dirbti mažytėse parduotuvėse.

N. Briedis pažymi, kad neįgalieji yra puikūs darbuotojai, nes kitaip nei daugelis sveikųjų jie labai vertina savo darbą ir jį atlieka labai kokybiškai. Paklausus, kas iš tiesų trukdo didinti neįgaliųjų užimtumą Lietuvoje, N. Briedis teigia, kad nemažą įtaką daro ir pačios valdžios požiūris į neįgaliųjų įdarbinimą.

Lietuvoje centrinės ir vietinės valdžios institucijos neįvertina neįgaliųjų užimtumo pliusų. Pirma – neįgaliųjų į(si)darbinimui skirtas litas biudžetą papildo dviem litais. Antra – skatinant socialines įmones veikti ir plėstis  galima pritraukti Europos Sąjungos fondų lėšų.

Galima daryti išvadą, jog tam, kad padidinti neįgaliųjų užimtumą ir mažinti jų socialinę  atskirtį, reikia dviejų dalykų: pasikeitusio sveikųjų požiūrio į neįgaliuosius ir didesnio viešojo sektoriaus įstaigų dėmesio ir įvertinimo neįgaliųjų atliekamam darbui.

Parengė Odeta Nevagreckė

Grįžti į naujienų sąrašą

Tai - įdomu:

  • Dėl dotacijų, gaunamų iš LR ministerijų ir ES fondų, galime pasiūlyti itin konkurencingas paslaugų kainas;
  • 2009 metais mes investavome74 000 litų į darbuotojų apmokymus, todėl galime pasiūlyti itin aukštos kokybės paslaugas;
  • Perkant paslaugas iš mūsų, valstybiniam sektoriui taikoma supaprastinta viešųjų pirkimų tvarka.
  • Esame socialiai atsakinga kompanija: 2010 m. gavome apdovanoimą „Už socialiai pažeidžiamų asmenų integravimą į darbo rinką“.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau