Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Investicijų projektai

Investicijų projektai

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius.


Investicijų projekto rengimas priklauso nuo projekto apimties, rūšies (komercinis, socialinis, valstybinis ir pan.), pobūdžio (statybos, infrastruktūros ir pan.), lėšų pasiskirstymo (valstybės, ES paramos, privačių).


Investicijų projekto rengimas yra individualus priklausomai nuo konkrečios situacijos ir konkretaus poreikio bei projektams keliamų reikalavimų. Dažniausiai investicijų projektą sudaro:


  • projekto prielaidos;
  • esamos situacijos analizė;
  • detalus projekto aprašymas;
  • projekto įgyvendinimo planas;
  • projekto alternatyvų aprašymas ir analizė;
  • finansinis projekto įvertinimas;
  • ekonominis-socialinis vertinimas;
  • projekto rizikų vertinimas;
  • projekto tęstinumo užtikrinimas.

Rengdami investicijų projektus laikomės, tačiau neapsiribojame, šių dokumentų reikalavimų:

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau